Saray Belediye Başkanlığı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

 
SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ STATÜSÜNE  GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
 
            24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve red edilen kişilere ait liste aşağıdadır. Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme
yapılacaktır.
 
İlan olunur.  06/03/2018
 
SIRA NO
TC KİMLİK NO
ADI SOYADI
İDARE
BAŞVURU DURUMU
AÇIKLAMA
 
1
52*******18
Ercan AÇIKGÖZ
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
2
41*******26
Zafer DOLANÇAY
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
3
28*******84
Bahar AKÇİÇEK
Yazı İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
4
49*******46
Bilal GÜNBAŞ
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
5
31*******20
Cemil KOÇ
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
6
67*******32
Mustafa ŞANLI
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
7
51*******40
Adnan BİLMEZ
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
8
34*******88
Müjde IŞIK GÜLAĞIZ
Yazı İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
9
70*******26
Reşat BEZGiN
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
10
12*******8
Şehriban ÇOŞKUN
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
11
46*******80
Recep KISA
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
12
53*******88
Orhan HAYKIR
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
13
26*******16
Alaattin ÖZLÜ
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
14
51*******00
Nihat GÜL
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
15
49*******70
Bilal GÜNBAŞ
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
16
55*******18
Ahmet BULUT
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
17
48*******918
Mehmet YAVAŞ
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
18
45*******60
Muhammet BAKIR
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
19
44*******00
Taner GÜMÜŞYAY
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
20
45*******90
Ergül ŞARAN
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
21
57*******14
Dilaver BİLMEZ
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
22
52*******62
Servet HAYKIR
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
23
45*******28
Murat BİRTANE
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
24
42*******04
Haşim EZDİRİCİ
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
25
485*******60
Kemalettin GÖK
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
26
16*******78
Muzaffer GÜRSUN
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
27
21*******50
Beşir BARLIK
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
28
42*******94
Uğur DEMİR
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
29
23*******48
ADNAN HAKVERİR
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
30
54*******80
ÖNDER KOLTAK
Fen İşleri Müdürlüğü
KABUL
Güvenlik ve Arşiv araştıması sonuçlarına göre yeniden değerlendirme yapılacaktır.
 
31
43*******60
Erkan ÇEVİK
Yazı İşleri Müdürlüğü
RED
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. Maddesinde Belirtilen Tarihte Kurumumuzda Çalışmadığından
 
32
52*******50
Şahan BEYDOĞAN
…………………….
RED
Mevcut Hizmet Alımı Yolu İle Personel Çalıştırma İhalesinde Bulunmuyor
 
33
66*******02
Arslan KANDEĞER
…………………….
RED
Mevcut Hizmet Alımı Yolu İle Personel Çalıştırma İhalesinde Bulunmuyor
 
34
20*******56
Şadiye UÇAK
…………………….
RED
Mevcut Hizmet Alımı Yolu İle Personel Çalıştırma İhalesinde Bulunmuyor
 
35
39*******18
Mahfuz ÖZGÜN
…………………….
RED
Mevcut Hizmet Alımı Yolu İle Personel Çalıştırma İhalesinde Bulunmuyor
 
1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler, Tespit Komisyonu tarafından sürekli işçi statüsüne  geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.
 
2- Başvuru sahipleri, Tespit Komisyonu Kararına karşı Usul ve Esasların 11. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde İdareye yazılı olarak itiraz edilebilir.